Konkurs międzyświetlicowy

Opublikowano: 2019-06-13 09:54, Numer artykułu: 14157

Wychowankowie świetlicy zostali niedawno nagrodzeni za zajęcie I miejsca w konkursie „ MALI OBROŃCY PRZYRODY – JAK MOŻEMY DBAĆ O ŚRODOWISKO?”.

Nagrodzone dziewczynki to:

  • Hanna Kuczora z klasy I c,
  • Weronika Kawalerska z klasy I c,
  • Lena Zawodzińska z klasy I a,
  • Lena Gugnacka z klasy I a.

Uczennice wykonywały pracę plastyczną wybraną techniką: wycinanka i origami z kół. Konkurs był organizowany przez wychowawczynie ze świetlicy szkolnej ze Szkoły Podstawowej nr 41
w Bydgoszczy, a jego celem było:

  • uwrażliwianie dzieci na piękno otaczającej przyrody i potrzebę dbania o nią
  • rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci,
  • rozbudzenie inspiracji twórczych,
  • integracja grup świetlicowych.

Dziewczynkom serdecznie gratulujemy.