Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Opublikowano: 2018-09-22 07:08

Na podstawie § 5 Rozporzgdzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603)
informuję o ustalonych w roku szkolnym 2017/2018 dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w paragrafie 5, a mianowicie:

  • 2 listopada 2018 r. (piątek)
  • 10-11-12 kwietnia 2019 r. (środa-i-czwartek+piatek)— EGZAMIN GIMNAZJALNY
  • 15-16-17 kwietnia 2019 r. (poniedziałek+wtorek+środa) — EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
  • 2 maja 2019 r. (czwartek)