Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

Czytaj więcej!

Dodatkowe dni wolne w 2020-21r. od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Czytaj więcej!