Platforma Edukacyjna - EDUPOLIS.

Opublikowano: 2018-11-12 21:55, Numer artykułu: 7079 , Autor: M.Puszczykowska

Zachęcam uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli do korzystania z Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej o nazwie EDUPOLIS. Platforma obejmuje kilkanaście modułów, które zapewniają dostęp do materiałów dydaktycznych, a także narzędzi i aplikacji ułatwiających organizację pracy uczniów i nauczycieli.  Portal udostępnia materiały i treści dydaktyczne zgodne z podstawą programową do nauczania w szkołach podstawowych przystosowanych do poziomu oraz możliwości danej grupy wiekowej. Daje uczniom możliwość korzystania z materiałów multimedialnych oraz ćwiczeń w ramach zajęć lekcyjnych. Rodzic ma możliwość monitorowania materiałów przerabianych przez swoje dziecko, wyszukiwania dodatkowych aktywności edukacyjnych oraz przygotowywania dodatkowych lekcji w domu.

Chcąc korzystać z zasobów platformy należy skontaktować się z wychowawcą, odebrać od niego kod dostępu, który umożliwi rejestrację na stronie: https://www.edupolis.pl/

                                  ADMINISTRATOR SZKOLNY: Magdalena Puszczykowska