Ogólnopolski Program „Szkoła Promująca Zdrowie”

Opublikowano: 2024-06-07 20:17, Numer artykułu: 84125

Nasza szkoła realizuje Ogólnopolski Program „Szkoła Promująca Zdrowie”, w ramach którego podejmujemy różnorodne działania prozdrowotne na rzecz zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego oraz działania proekologiczne. Działania podejmowane są przez całą społeczność szkolną – przez uczniów, rodziców, pracowników pedagogicznych i pracowników niepedagogicznych. Program działań został napisany na trzy lata 2021-2024 i jest ściśle powiązany z Programem Wychowawczo – Profilaktycznym naszej szkoły. 


Pliki do pobrania: