Z historii szkoły

Opublikowano: 2018-09-25 20:29

   

Szkoła mieści się w przy ulicy Tadeusza Czackiego 8. Historia budynku sięga 1984 roku. Wówczas powstała tu Szkoła Podstawowa nr 30 im. Jana Kilińskiego. Ostatnie oddziały (klasy szóste) SP nr 30 opuściły mury tej szkoły w 2005 roku.

    Od dnia 1 września 1999 roku, w tym samym budynku powstało Gimnazjum nr 23. W latach 1999 - 2005 jednocześnie pod tym samym adresem funkcjonowały dwie szkoły – podstawowa i gimnazjum.

    W dniu 26 marca 2013  roku (w 70-tą rocznicę akcji pod Arsenałem) Gimnazjum nr 23 otrzymało zaszczytne imię Szarych Szeregów. Był to dzień niezwykły i zapoczątkował nową historię tej szkoły, wtedy – Gimnazjum nr 23 im. Szarych Szeregów w Bydgoszczy. Przez kolejne 4 lata piękny granatowy sztandar godnie reprezentował G23 na wielu uroczystościach miejskich, ale przede wszystkim był z nami… podczas każdego naszego święta…

    Jednakże w dniu 1 września 2017 roku w budynku przy ul. Tadeusza Czackiego nastąpił nieoczekiwany zwrot w historii tej szkoły. Staliśmy się ponownie szkołą podstawową. Wstąpił w nas nowy duch… trochę młodszy…

    W dniu 26 marca 2018  roku, w roku obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, poświęciliśmy nowy sztandar – sztandar Szkoły Podstawowej nr 30 im. Szarych Szeregów z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy. Będzie nadal nas wyróżniał spośród innych szkół - tradycją i obrzędowością, a wychowanie naszych uczniów pozostanie niezmiennie oparte na twardych fundamentach i najlepszych wzorcach z przeszłości.

Pamiętajmy, że Szkoła Podstawowa nr 30 im. Szarych Szeregów z Oddziałami Dwujęzycznymi powstała z przekształcenia Gimnazjum nr 23 im. Szarych Szeregów. Zatem G23 istniało do 31 sierpnia 2017 roku. Natomiast rok 2019  - to ostatni rok funkcjonowania w murach tej szkoły oddziałów gimnazjalnych…

Bardzo prosimy, jeżeli ktoś znajduje się w posiadaniu ciekawych, archiwalnych zdjęć o przysłanie na adres