Zajęcia ekologiczne - Projekt „Mobilny system edukacyjny - szkoła recyklingu”

Opublikowano: 2022-11-22 18:28, Numer artykułu: 60616

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Sportu oraz Miasto Bydgoszcz realizują  Projekt „Mobilny system edukacyjny - szkoła recyklingu”, w ramach którego organizowane są zajęcia dla uczniów klas 4 szkół podstawowych. Z tych zajęć miały okazję skorzystać wszystkie nasze klasy czwarte.
Tematem zajęć były szeroko pojęte śmieci, ich poprawne sposoby segregacji, sposoby przetwarzania i ponownego wykorzystania. Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem krótkiego filmu, kart pracy oraz pomocy dydaktycznych, a wszystko to realizowane było w atmosferze zabawy.